INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest OMEGAir CARGO Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: Glewice 1 c, 72-100 Goleniów lub pisząc na adres: iod@ocg.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes OMEGAir CARGO Sp. z o.o., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Pozdrawiamy serdecznie,   
Zespół OMEGAir CARGO

Nowości

2020-11-25 14:01:01

Nadanie kodu NCAGE

więcej

2020-05-26 10:44:44

Informacja o COVID-19

więcej

2020-01-02 14:21:02

Agent Celny poszukiwany!

więcej

2019-11-21 14:26:46

OMEGAir CARGO w Harvard Business Review

więcej