Spedycja lotnicza- czym jest i co warto o niej wiedzieć?

W dobie nieustannie rozwijającej się gospodarki i postępującej globalizacji, coraz więcej przedsiębiorstw dąży do rozwinięcia swojej działalności, aby móc realizować założenia swojej firmy poza granicami ojczystego kraju. Przykładem takich działań jest spedycja międzynarodowa. Obecnie rośnie liczba przedsiębiorców, którzy chcą wysyłać swoje towary w różne strony świata, aby budować oraz poszerzać sieć kontaktów biznesowych i   współpracować z zagranicznymi firmami.

Spedycja i jej rodzaje

Spedycja to inaczej działalność, która jest nastawiona na dążenie do szybkiego, skutecznego i dobrze zorganizowanego przewozu towaru. Korzysta z niej wiele firm, aby zagwarantować bezpieczny i szybki dowóz ładunku w najdalsze rejony świata. Ze względu na zasięg geograficzny dostawy obsługiwanego towaru można wyodrębnić dwa rodzaje spedycji:

  • spedycja międzynarodowa, odbywająca się między dwoma krajami
  • spedycja krajowa odbywająca się na terenie jednego państwa

Można również wyróżnić spedycję publiczną, w której dane przedsiębiorstwo realizuje usługi transportowe na zlecenie innego podmiotu gospodarczego oraz spedycję własną, w której realizowanie transportu jest dokonywane we własnym zakresie i w stosunku do towarów własnego obrotu.

Etapy spedycji lotniczej

Oprócz samej dostawy, niezależnie czy jest to transport międzynarodowy czy krajowy, spedycja jest związana również z szeregiem dodatkowych działań, które są nieodłącznym elementem organizacji i realizacji transportu odbywającego się drogą powietrzną. Firmy oferujące usługi w zakresie przewozu towaru z wykorzystaniem samolotów, są również odpowiedzialne za:

 

  • prowadzenie dokumentacji przewozowej
  • tworzenie dokumentacji odpraw celnych i magazynowania
  • zapewnienie bezpieczeństwa towarom wartościowym lub o wymagającej procedurze transportowej (m.in. przewóz żywych zwierząt)

Organizacja transportu międzynarodowego lub krajowego realizowanego drogą powietrzną różni się ze względu na rodzaj i specyfikę towaru. Wśród nich dokonuje się podziału na: ładunki standardowe, ładunki wymagające kontrolowanej temperatury, ładunki wartościowe, towar niebezpieczny, żywe zwierzęta oraz przesyłki specjalne HUM.

Miejsca docelowego transportu ładunku

Transport lotniczy, który skupia się na działaniach spedytora dążących do bezpiecznego przesyłania określonego rodzaju przesyłki transportem lotniczym, różni się ze względu na miejsce docelowe transportu ładunku. Przewozy lotnicze umożliwiają obsługę przesyłek na zasadzie:

  • transport “od drzwi do drzwi”
  • transport “od lotniska do lotniska”
  • transport “od lotniska do drzwi”
  • transport “od drzwi do lotniska”
  • przewozy multimodalne, czyli tak zwany sea&air transport, który łączy dwa rodzaje dróg transportu obsługiwanego towaru: drogę lotniczą i drogę morską

Lotnictwo jest jednym z podstawowych rodzajów transportu w wielu krajach. W Polsce spedycja lotnicza nie osiągnęła jeszcze popularności porównywalnej do transportu kolejowego i nie jest aż  powszechna jak w zachodniej części Europy, ale można śmiało stwierdzić, iż mimo wszystko obecnie pełni ważną rolę w łańcuchach logistycznych.

Dodaj komentarz
Enter Captcha Here :