Czym jest spedycja a czym transport międzynarodowy?

Część osób zamiennie używa pojęć spedycja oraz transport międzynarodowy dla określenia tej samej czynności – przewozu towarów z jednego punktu do drugiego. Jak się okazuje, obie te nazwy łączy, co prawda wspólny mianownik, jakim jest logistyka, to jednak ich znaczenie jest zgoła odmienne. Jak zatem prawidłowo powinno się definiować spedycję oraz transport międzynarodowy?

Logistyka

Zacznijmy jednak od wspomnianego we wstępie pojęcia logistyki. Nazwą tą określa się wszystkie procesy planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu materiałów lub surowców z jednego punktu (miejsca pochodzenia) do punktu docelowego (miejsca konsumpcji).

Transport międzynarodowy

Przepływ towarów to inaczej tytułowy transport (np. międzynarodowy) – polegający na przemieszczaniu różnych z miasta do miasta lub kraju do kraju, w zależności od potrzeby. Wyróżnić można trzy główne, najbardziej popularne odmiany transportu, podzielone według sposobu przepływu materiałów:

  • transport lądowy – czyli przemieszczanie surowców za pomocą samochodów (najczęściej ciężarowych) lub przy pomocy kolei;
  • transport morski – gdzie towary ładowane są w portach na statki, które następnie płyną z towarami do miejsca docelowego;
  • transport lotniczy – jak sama nazwa wskazuje, materiały przebywają drogę z miejsca A do B lecąc samolotem towarowym.

Zdarzyć się mogą również sytuacje, w których przewóz towarów – szczególnie jeśli mówimy o transporcie międzynarodowym – wymagać będzie użycia kilku środków transportu. Wtedy wyróżnić można kolejną odmianę, jaką będzie transport intermodalny, nazywany też niekiedy mieszanym.

Spedycja

Pojęcie transportu międzynarodowego bardzo ściśle łączy się z pojęciem spedycji, gdyż ta ostatnia dziedzina zajmuje się organizacją oraz wszystkimi innymi procesami związanymi z przewozem dóbr z jednego miejsca do drugiego.

Do zadań osób zajmujących się spedycją należą działania takie jak wybór odpowiedniej metody transportu (lądowa, morska, lotnicza), nadawania przesyłek, ich odbieranie, wraz z ewentualnym przeładunkiem i ostatecznym rozładunkiem oraz przyjmowanie zleceń dotyczących transportu towarów.

Oprócz tego spedytorzy dbają też o prawidłową dokumentację przesyłek – od umów spedycyjnych po wystawianie listów przewozowych – ubezpieczanie transportowanych dóbr czy przygotowywanie ich do ewentualnych odpraw celnych.

Aby skutecznie wykonywać swoje zadania, spedytor musi współpracować z wieloma podmiotami – przede wszystkim z przewoźnikami, ale także z portami lotniczymi, portami morskimi, agencjami ubezpieczeniowymi lub instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za prawne aspekty transportu.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy transportem a spedycją jest specyfika zawieranych umów – o ile transport odpowiedzialny jest w głównej mierze za dostarczenie towaru z punktu A do punktu B, o tyle spedycja odpowiedzialna jest przed zleceniodawcą za wykonanie usługi w sposób prawidłowy i terminowy.

3 komentarze do wpisu „Czym jest spedycja a czym transport międzynarodowy?”

Skomentuj MMExpress Anuluj pisanie odpowiedzi
Enter Captcha Here :